Marianne Oksbjerg

Marianne Oksbjerg er Cand. pæd. i Dansk didaktik og ansat som adjunkt ved læreruddannelsen i Aalborg. Hun har undervist i dansk i grundskolen i mange år og har erfaring med undervisning i dansk på læreruddannelsen.

Har bidraget til antologien Litteraturlyst og læring og til flere tidsskrifter med artikler om litteraturundervisning, læring og elevers udvikling af kommunikationskritisk kompetence.

Hun er desuden forfatter til flere undervisningsforløb på Gyldendals danskportal til mellemtrinnet.

Artikler: